Tetőtépítek logo

Mali rječnik krovopokrivača, odnosno kako razumjeti jezik tesara

Bilo da gradite potpuno novu kuću ili se spremate renovirati postojeći krov, može biti korisno naučiti rječnik krovopokrivača barem na osnovnoj razini.Terran ne samo da nastoji kupcima pružiti sve elemente potrebne za krovište, već im pomaže da budu bolje informirani o planiranju i radu. Stoga, ovdje je popis najčešćih tehničkih pojmova koji se odnose na krov. Neka učenje počne!

Krovna podloga:Sloj koji se ugrađuje ispod krovnog plašta (pokrova) radi osiguravanja odgovarajuće hidroizolacije i kao sekundarni drenažni sloj za zaštitu unutarnjih elemenata krovne konstrukcije (drvena konstrukcija, toplinska izolacija) od vlage. Najčešće ga čini krovna folija od posebnog materijala, koji može biti paronepropusan i paropropusan. Pri odabiru se mora voditi računa o nekoliko aspekata (kut nagiba krova, vrsta crjepova, nalazi li se iznad uređenog ili neuređenog potkrovlja i sl.).

Okapni lim: Budući da vlaga koja se skuplja i kondenzira ispod crijepa, na krovnoj foliji, odlazi u smjeru oluka, drvena konstrukcija na strehi mora biti zaštićena od štetnog djelovanja vode, u tu svrhu služi okapni lim. Važno je da sa podloge preusmjeri voda na okapni lim s preklapanjem veličine tipične za foliju. U slučaju da je podloga otporna na vjetar ili izrazito vodonepropusna, potrebno je i lijepljenje.

Kontra letva: Drvena letvica koja osigurava pričvršćivanje podloge i ventilaciju krovne konstrukcije, na koju su okomito postavljene letvice crijepa. Preporučena minimalna veličina je 50x50 mm. Ako je kontra letva izostavljena, tada padaline koje dospijevaju ispod pokrova, para koja se tu kondenzira ne mogu otjecati, a ni prozračivanje krovne konstrukcije neće biti dovoljno, a oboje može uzrokovati oštećenja krovne konstrukcije i stambenog prostora.

Krovni greben: Dijagonalna linija sjecišta dvaju krovnih dijelova, ako su površine međusobno zatvorene, ima unutarnji kut manji od 180 stupnjeva. Ne smije ga se poistovjećivati sa sljemenom.

Površinska obrada: Iako je beton sam po sebi jak i izdržljiv materijal, Terran koristi površinski tretman za sve crjepove kako bi osigurao povećanu otpornost i zaštitu boje. Četiri vrste površinske obrade mogu pružiti svilenkasti sjaj, smanjiti mahovinu ili čak zaštititi od UV zraka.

Generon: Višestruko nagrađivani solarni crijep Terrana, koji sa svojim solarnim ćelijama integriranim u betonske crijepove, nudi novo, privlačno, a opet učinkovito rješenje na tržištu solarne energije.

Elementi za hvatanje snijega: Snjegobrani i rešetke za zadržavanje snijega služe u sigurnosnu svrhu jer sprječavaju lavinsko i iznenadno spuštanje mase snijega i zaleđenih oborina s krova.

Crijep sljemeni/grebeni:Pokrovni element oblikovan u obliku sljemena krova, čija je svrha i ovdje osigurati vodonepropusnost krova. Danas je uobičajeno da se ispod istog postavi i sljemeno grebena traka kako bi se spriječilo da ptice i veći insekti uđu ispod krovnog pokrivača.

Češalj za zatvaranje: to je element formacije strehe, koji pomaže pri provjetravanju u cijeloj liniji spoja strehe i krova. Preporuča se koristiti u slučaju crjepova s valovitim profilom, jer svojim češljastim dizajnom sprječava ulazak ptica i insekata ispod pokrova.

Zabatni zid: Dio fasadnog zida kuće s visokim krovom koji zatvara krajeve krovne konstrukcije.

Rog: Greda koja određuje nagib krova, okomita je na liniju strehe i podupire letve ili daske (a time i sve elemente krovne konstrukcije). Vrsta pokrova određuje koliko rogovi moraju biti postavljeni jedan od drugog, jer to utječe na nosivost krova.

Rubni crijep:Crijep koji je posebno proizveden za ujednačenu i profesionalnu izvedbu zabatnih rubova.

Nosač greda:Horizontalna greda koja ide paralelno s ravninom krova i podupire rogove, što daje uzdužno pojačanje krovne konstrukcije

Zračnik: Posebno dizajniran crijep koji se uklapa u zadanu shemu krovišta, osigurava prozračnost ispod krovišta, čime se sprječava stvaranje vlage ispod krovišta i prekomjerno zagrijavanje krovišta u ljetnim vrućinama.

Traka za povjetravanje: Također je element formiranja strehe.Traka se obično postavlja u liniji strehe, za dovod ventilacijskog zraka. Propušta zrak, ali ne i ptice i veće insekte, tako da ima dvostruku funkciju.

Sljeme: Vodoravna linija sjecišta dva dijela krova, ako su površine zatvorene jedna prema drugoj, unutarnji kut je manji od 180 stupnjeva

Proboji krova: Sva mjesta gdje se iz nekog razloga (npr. pričvršćivanje antenskog kabela ili solarne ploče) mora osigurati izlaz na krovnoj konstrukciji. Posebnu pozornost treba posvetiti profesionalnoj izgradnji, jer može narušiti vodonepropusnost i zaštitnu funkciju krova.

Pokrov: Gornji sloj krovne konstrukcije, obloga. Može biti izrađen od više vrsta materijala i dezena, npr. betonski crjepovi, keramički crjepovi, keramičke ploče, šindre itd.

Toplinska izolacija krova: Ako želimo učiniti svoj dom udobnijim, uz smanjenje troškova, neophodno je osigurati toplinsku izolaciju na krovu da topli zrak ne izlazi kroz krov zimi, a da se stambeni prostor u ljetnim mjesecima ne zagrije. Postoji više rješenja za toplinsku izolaciju krova, a najsuvremenija je konstrukcija iznad rogova (kao što je Terranov sustav MediComfort), jer se time izbjegavaju toplinski mostovi i postiže veća učinkovitost toplinske izolacije.

Krovni izlaz: Prozor ugrađen u ravninu krova, koji ne samo da osigurava ulazak svjetla i zraka, već omogućuje i pristup krovu

Uvala: Drugim riječima, pregib krova, koji se javlja na spoju dviju kosih ravnina krova. Budući da ovamo dolazi oborina s obje krovne plohe, zbog velikog opterećenja vodom uvala je najosjetljivija točka segmentnih krovova, njegovo projektiranje zahtijeva veliku stručnost i posebne elemente (npr. površinski obrađena ploča)

Kopča protiv nevremena:Olujni udari vjetra danas su sve češći i kod nas, pa se na krovne površine koje su izložene usisu vjetra (osobito na ekstremnim mjestima kao što su strehe, zabati i sljemeni) preporuča pričvršćivanje crijepa kopčama protiv nevremena.

Iz ovog mini-rječnika također možete vidjeti da za izgradnju modernog krova koji zadovoljava sve potrebe nije dovoljno kupiti crijep, već su potrebni i mnogi dodatni elementi. Iako je tijekom svoje više od 100-godišnje povijesti ime Terran postalo sinonim za pojam kvalitetnog betonskog crijepa, u kompletnom portfelju tvrtke, od podloge preko krovne toplinske izolacije do oluka, kupci mogu pronaći sve za ostvarenje svojih krovnih snova.

Poznavanje osnovnih pojmova je korisno, ali to nikoga ne čini stručnim tesarom.U našem prethodnom postu smo detaljno napisali zašto nije preporučljivo raditi krovne radove DIY (princip uradi sam).